Saopštenja brodarstvu (NTS)
English | Hrvatski | Srpski
Administracija NtS-a
Korisničko ime:
Lozinka:
Ulaz
e-mail servis
Sva obaveštenja možete primiti i putem emaila, kliknite na link "e-mail servis", popunite podatke i obaveštenja ćete redovno dobijati na Vašu e-mail adresu.
Sistem za unos NtS poruka je trenutno u test fazi. Molimo Vas za razumevanje i saradnju kako bismo što pre dobili potpuno funkcionalni sistem. Sve predloge i primedbe možete slati na e-mail: nts@crup.hr
PRETRAŽIVANJE OBAVEŠTENJA
Jezik
Reka
Rok važnosti od
do
Od datuma izdavanja
Tip poruke
Obaveštenje kapetanima
Poruka u vezi vode
Poruka u vezi leda
werm